O nas

Pobierz Statut Porozumienia

Zarząd Porozumienia:
dr hab. Andrzej Cechnicki – Przewodniczący
dr Łukasz Cichocki – Wiceprzewodniczacy
dr Ewa Giza – Sekretarz
dr Artur Kochański – Skarbnik
dr Izabela Ciuńczyk – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:
Prof. dr hab. Jacek Wciórka, Warszawa
dr Stanisław Dorosz, Koszalin
dr Krzysztof Szafrański, Warszawa

NASZE CELE:

„POROZUMIENIE NA RZECZ NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) w Polsce.

Celem Stowarzyszenia są:
działania na rzecz realizacji NPOZP przez poparcie w wyborach europejskich, krajowych i samorządowych osób, które w swoich programach wyborczych wskazują na konkretne sposoby wdrożenia NPOZP (plany działań).

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) popieranie programów wyborczych oraz osób, które w swoim programie wyborczym zawierają działania na rzecz realizacji NPOZP;
2) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz realizowania NPOZP;
3) prowadzanie działań opiniotwórczych przez współpracę z mediami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji NPOZP.