Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego (Warszawa, 8 maja 2017 r.)

Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego do Warszawy, który odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku.
Miejscem Kongresu jest Pałac Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 9

Link do wydarzenia http://www.kongreszp.org.pl/index.html  Tam też znajdziecie Apel o wsparcie.

Zapraszamy.